ADVIESVAARDIGHEDEN ICT CONSULTANTS


Personal coaching on the job houdt voor adviesvaardigheden voor ICT consultants in:
 • twee halve dagen personal coaching (counseling) bij u op het werk
 • voorafgaand: twee dagen interactieve workshop

John van Beem komt je twee halve dagen op je werk ondersteunen bij het toepassen van de vaardigheden die zijn behandeld in de workshop. Voorafgaand krijg je van hem twee dagen een interactieve workshop, waarin je handvatten uitgereikt krijgt over adviesvaardigheden.

WAT HOUDEN ADVIESVAARDIGHEDEN VOOR ICT CONSULTANTS IN

Algemeen
In de hedendaagse ICT wereld is het kunnen geven van adviezen een kerncompetentie voor consultants geworden. Adviseren is een containerbegrip en vereist communicatie- en managementvaardigheden. Een goed adviee geven is een kunst op zich en vraagt naast inhoudelijke expertise vooral veel softskills en leiderschapskwaliteiten van de hedendaagse consultant. Naast het geven van inhoudelijk advies is het ook belangrijk om om te kunnen gaan met politieke context en het vermogen te hebben anderen te beinvloeden. Al deze aspecten komen terug in de interactieve workshop en zullen in de begeleiding praktisch aan bod komen.


Training (1 dag)
In de 2 daagse interactieve workshop zullen de volgende onderwerpen aan de hand van eigen casuïstiek worden behandeld; adviesstijlen; leiderschapsstijlen; communicatievaardigheden; beïnvloeden gedrag; onderhandeling & conflicthantering; analysetechniek; feedbacktechniek; opstellen adviesplannen.


Counseling (2 x ½ dag)
Tijdens deze begeleiding wordt er ondersteuning geboden in het daadwerkelijk toepassen van behandelde vaardigheden tijdens de workshop. Er wordt bijv. feedback gegeven op het toepassen van nieuwe skills of de coach kan praktische tips geven bij actuele situaties en context in eigen werkomgeving.HET CONCEPT VAN DE COMBINATIE VAN TRAINING EN COUNSELING

Concept
Het concept gaat uit van bijvoorbeeld een training van 1 dag en een aantal halve dagen de expert bij jou op de werkvloer (praktijkbegeleiding) als je het onderwerp in je eigen praktijk gaat toepassen.

De experts van ADVICOM's Individuele Training en Counseling hebben elk hun specialismen. Per onderwerp kan de aanbevolen tijd voor training en counseling verschillen. Uiteraard kan daar voor uw specifieke situatie van worden afgeweken. De combinatie van training en counseling wordt aangeboden aan individuele medewerkers, maar je kunt voor meerprijs ook als team deelnemen.


Leren in je eigen praktijk
Uit leeronderzoeken blijkt dat ‘afkijken’ van een expert de meest effectieve leervorm is.
De experts zijn expert op het vlak van ‘leertransfer’ en houden bij het trainingsontwerp en de bijbehorende leerinterventies rekening met de effectiviteit van leer- en counseltrajecten. Daarbij worden hard- en softskils in training en counseling geïntegreerd. De experts stellen daarbij de juiste vragen, activeren mensen en motiveren ze tot zelfonderzoek en spiegeling met praktische en herkenbare cases uit hun eigen beroepspraktijk.


Maatwerk:
Per deelnemer kan een individueel counselingtraject worden gevolgd. Het aantal counselingmomenten hangt onder meer af van:
 • de inhoud van het vakgebied van de persoon
 • de werkzaamheden die binnen dit vakgebied moeten worden uitgevoerd: wordt alleen begeleid en geadviseerd of werkt de expert van ADVICOM's Individuele Training en Counseling mee ?
 • de omgeving waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
 • de haalbaarheid om werkzaamheden effectiever in te richten
 • het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemer
 • het ambitieniveau en de potentie om te groeien

Fasering van het counselingtraject:
 • Analyse van het werk en de doelen die daarmee bereikt moeten worden
 • Effecten op andere functies in de organisatie in kaart brengen, zoals gevolgen voor de informatievoorziening medewerkers of bijvoorbeeld voor de inrichting van besluitvormingsprocessen in de organisatie.
 • Matching van de theorie met de praktijk (waar nodig kunnen andere experts van ADVICOM's Individuele Training en Counseling worden ingeschakeld)
 • Opstellen plan van aanpak
 • Nieuwe werkwijzen in de praktijk brengen: andere werkzaamheden gaan uitvoeren of werkzaamheden anders uitvoeren
 • Werken aan houding en gedrag
 • Evalueren of doelen bereikt zijn