WORKSHOP / CURSUS DATA MODELING (DATAMODELLERING) / INFORMATIEANALYSE VOLGENS HET ENTITY RELATIONSHIPMODEL (ER-MODEL)


D cursus / workshop om te leren hoe je een datamodel opstelt.

CODE:   
IAE

DUUR:  
2 dagen

PRIJS:  
980 (per deelnemer exclusief 21 % BTW, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

PRIJS BOEK:  
38,99 (exclusief 9 % BTW)

GROEPEN:  
3 6 deelnemers (maximaal 8)

CURSUS- / WORKSHOPVORM: 
klassikaal, kleine groepen onder intensieve begeleiding, begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
open rooster: in onze cursusruimte te Woerden
'in house': bij jou op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
9 + 10 september 2024
4 + 5 november 2024

'je eigen voorkeur':
schikken bovenstaande data niet, schrijf dan wel in. Kies bij data 'andere data, neem contact met mij op voor afspraak'. We nemen dan contact met je op en plannen samen met je nieuwe data

'in house':
op afspraak

INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor de cursus / workshop Datamodellering inschrijven, klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.


doelgroep
informatieanalysten, systeemontwikkelaars, database ontwerpers, functioneel beheerders, functioneel applicatiebeheerders, database beheerders, data warehouse ontwikkelaars en verder iedereen die in zijn of haar werk met datamodellen te maken krijgt


na de cursus / workshop kun je:
Voorbeeld van een datamodel (data model) / informatiemodel
dat je na het volgen van de workshop / cursus zelf kunt maken:

Datamodel zoals in de cursus / workshop Data modeling / Informatieanalyse / Datamodellering behandeld

Datamodel zoals in de cursus / workshop Data modeling / Informatieanalyse / Datamodellering behandeld
(beide notatiewijzen komen aan de orde)


leerdoelen
De deelnemer is na de cursus / workshop in staat:
  • een datamodel (data model) / informatiemodel op te stellen gebruik makend van Entity Relationship Modeling
  • entiteittypen te kiezen die bedrijfsbreed bruikbaar zijn, stabiel zijn en vanuit administratief technisch oogpunt te volgen zijn
  • datamodellen (data models) / informatiemodellen zo op te stellen dat ze praktisch bruikbaar zijn
  • om te gaan met algemene datamodellerings- / informatiemodelleringsconcepten
  • een datamodel (data model) / informatiemodel volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) om te zetten in een database ontwerp voor een relationele database (relationeel model in BCNF)
  • aan te geven waarvoor data modelleren / informatieanalyse nuttig en nodig is

algemeen
Een datamodel (data model) / informatiemodel geeft een volledige opsomming van informatiebehoeften alsmede de regels (informatieregels/business rules) die daarbij gelden. We spreken over informatiebehoeften als de beschreven informatie nodig is om een deel van het bedrijfsproces van een organisatie op gang te houden. Datamodellen / informatiemodellen gebruiken we voor het opstellen van specificaties voor standaardsoftware en nieuw te ontwikkelen software. Bij standaardsoftware controleren we er mee of alle informatiebehoeften ondersteund worden en gebruiken we ze bij contractsonderhandelingen. In systeemontwikkelingsprojecten maken we op allerlei plaatsen gebruik van datamodellen (data modellen) / informatiemodellen. Bijvoorbeeld om een organisatiebreed toe te passen databasestructuur op te zetten, om functionaliteit te specificeren (aan de hand van de in het model opgenomen informatieregels), om de volledigheid van informatiesystemen te toetsen, om begrippen af te stemmen die relevant zijn voor de informatieverwerking van andere delen van het bedrijfsproces. In de cursus / workshop leert de deelnemer een datamodel (data model) / informatiemodel op te stellen inclusief informatieregels. Veel nadruk ligt hierbij op het beheersen van de modelleringsconcepten, zoals het kiezen van de juiste entiteittypen. Daarnaast wordt ingegaan op complexiteit in modellen, op tijdsaspecten en op hoe het datamodel (data model) / informatiemodel kan worden omgezet in een relationele database structuur dat voldoet aan de eisen van de BCNF (Boyce-Codd normaalvorm). Voor het verkrijgen van vaardigheid wordt in de cursus / workshop Data modeling (data modeling) / Informatieanalyse volgens het Entity Relationshipmodel (ER-model) uitgebreid geoefend.


uitgebreide informatie
Wil je meer informatie over de cursus / workshop neem dan contact op met je docent: Ton de Rooij.
Bijvoorbeeld via e-mail: tonderooij@advicom.nl.

Geef daarbij je naam, naam van je bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Ton de Rooij neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om je vragen te beantwoorden.


downloaden uitgebreide informatie en inschrijfformulier
Je kunt ook meteen beschikken over de uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden: