Advies

de echte problemen oplossen

De adviezen van Advicom beperken zich niet alleen tot de technische kant van problemen. Het echte probleem is vaak dat nog onvoldoende helder is wat men aan automatiserings-technologie in de organisatie wil binnenhalen. Men weet nog niet wat het echte op te lossen probleem is. Veel van het advieswerk gaat daarom juist over wat de organisatie wil en wat de organisatie nodig heeft.


inhoudelijk bezig zijn

Inhoudelijk houdt voor Advicom vooral in: het ondersteunen van de CIO (CIO support), bezig zijn in de rol van informatiearchitect of business architect. Verder richt Advicom zich op het bepalen van de business requirements, het uitwerken van delen van functionele specificaties / functioneel ontwerp zoals het opstellen van datamodellen, het maken van een database ontwerp, het uitzoeken welke problemen er zijn om te komen tot een informatiesysteem waarvan de informatie betrouwbaar is, het omgaan met de business intelligence en data warehouse problematiek en de rol van innovatie hierbij.
Advicom is in de genoemde rollen bij autoleasemaatschappijen betrokken geweest bij transities van softwareomgevingen, en ook bij het samenvoegen van wagenparken.


relatie met de klant

Advicom verplaatst zich in de klant. Een klant wil zeker zijn van kwaliteit. Advicom speelt hier nadrukkelijk op in. Bij veel klanten is niet sprake van een verhouding van leverancier-klant, maar meer van een relatie tussen partners. Dit leidt tot langdurige relaties.