WORKSHOP / CURSUS DATABASE TECHNOLOGIE EN ONTWERP


D cursus / workshop om te leren wat databases zijn, hoe je ze ontwerpt, en wat je er mee kunt.

CODE:   
DBTO

DUUR:  
2 dagen

PRIJS CURSUS / WORKSHOP:  
980 (per deelnemer exclusief 21 % BTW en exclusief boek, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

PRIJS BOEK:  
38,99 (exclusief 9 % BTW)

GROEPEN:  
3 6 deelnemers (maximaal 8)

CURSUS- / WORKSHOPVORM:
klassikaal, kleine groepen onder intensieve begeleiding, begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
open rooster: in onze cursusruimte te Woerden
'in house': bij jou op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
alleen op verzoek. Schrijf wel in

'je eigen voorkeur': schikken bovenstaande data niet, schrijf dan wel in. Kies bij data 'andere data, neem contact met mij op voor afspraak'. We nemen dan contact met je op en plannen samen met je nieuwe data

'in house': op afspraak

INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp inschrijven. Klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.


doelgroep
database ontwerpers, database beheerders, systeemontwikkelaars, informatie-analisten, functioneel beheerders, functioneel applicatiebeheerders, testers en verder iedereen die in zijn of haar werk met databases te maken krijgt


na de cursus / workshop kun je:
Na het volgen van de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp kun je omgaan met / heb je inzicht in / kun je werken met:leerdoelen
De deelnemer is na de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp in staat:
 • om aan te geven wat een (relationele) database is
 • om te gaan met database begrippen
 • om te gaan met de begrippen van het relationele model
 • om te gaan met allerlei ontwerpoverwegingen die een database betreffen
 • te beoordelen of een databasestructuur correct is opgezet
 • om te gaan met functionaliteit door middel van triggers
 • aan te geven wat gedistribueerde databases zijn
 • aan te geven wat data warehouses zijn
 • aan te geven wat multidimensionele databases zijn
 • aan te geven wat database ondersteuning van webapplicaties inhoudt
 • voorbeelden te noemen van technische aspecten bij het implementeren van databases


algemeen
In de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp komt de werking van database managementsystemen aan de orde. We behandelen de soorten database-modellen met de nadruk op het relationele model. We staan uitgebreid stil bij begrippen van het relationele model en bij de database begrippen. We zoeken uit welke onderdelen van een gegeven relationeel gegevensmodel niet optimaal bruikbaar zijn in een database omgeving. Voor allerlei onvolkomenheden in de structuur van een database (bijvoorbeeld inconsequent met waarden omgaan, attributen met meer betekenissen, slecht gekozen identificaties, geconcateneerde attributen) dragen we oplossingen aan. We gaan ook in op het bewust introduceren van redundantie in een database. Normaliseren wordt wel behandeld, maar voor het opstellen van een ontwerp van een relationele database gaan we niet uit van normaliseren. Voor het ontwerp van een relationele database gaan we uit van het opstellen van een datamodel / informatiemodel en het omzetten daarvan in een relationeel schema. Hoe dit gaat komt in de cursus / workshop aan de orde. Dit is ook onderwerp van de datamodellerings- / informatiemodelleringscursussen / -workshops (datamodeling / informatie-analyse volgens het ER-model, datmodeling / informatie-analyse volgens NIAM, datamodeling / informatie-analyse volgens INFOMOD).
De behandeling van het relationele model maakt het de deelnemer mogelijk om van een relationeel schema te beoordelen of het voldoet aan de eisen van het relationele modeltype en aan de eisen om te komen tot een goed relationeel database ontwerp. Om allerlei redenen hebben organisaties meestal niet n database maar verschillende databases. Om te begrijpen waardoor dit komt en welke problemen hieruit voortvloeen gaan we in de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp uitgebreid in op:
 • het gebruik van informatie voor het operationele werk (het dagelijkse werk), voor tactische aansturing van het werk (wat wil bijvoorbeeld een chef weten om de werknemers aan te sturen) en voor strategische aansturing (wat wil de directie weten om de organisatie aan te sturen)
 • gedistribueerde databases
 • data warehouses
 • multidimensionele databases
 • database ondersteuning voor internetapplicaties

Voor een goed begrip van de werking van database management systemen is het nodig inzicht te hebben in een aantal technische aspecten. In de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp komt daartoe aan de orde welke technische maatregelen genomen kunnen worden om te zorgen dat het gebruik van een database aan performance eisen voldoet.


uitgebreide informatie
Wil je meer informatie over de cursus / workshop Database Technologie en Ontwerp neem dan contact op met je docent: Ton de Rooij.
Bijvoorbeeld via e-mail: tonderooij@advicom.nl.

Geef daarbij uw naam, naam van uw bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Ton de Rooij neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om je vragen te beantwoorden.


downloaden uitgebreide informatie en inschrijfformulier
Je kunt ook meteen beschikken over de uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden: