WORKSHOP / CURSUS ICT ARCHITECTUUR


Dé cursus / workshop om te leren wat ICT architectuur inhoudt.

CODE:   
IAR

DUUR:  
2 dagen

PRIJS CURSUS / WORKSHOP:  
€ 980 (per deelnemer exclusief 21 % BTW, maar inclusief eten, drinken en begeleiding na afloop)

GROEPEN:  
3 à 6 deelnemers (maximaal 8)

CURSUS- / WORKSHOPVORM:  
klassikaal, kleine groepen onder intensieve begeleiding, begeleiding na afloop: tot drie maanden na de cursus / workshop kan de deelnemer via e-mail vragen stellen met betrekking tot de inhoud

WAAR GEHOUDEN:  
op verzoek 'in house': bij u op locatie

WANNEER GEHOUDEN:  
open rooster:
geen data, maar schrijf wel in. Er wordt contact met u opgenomen om data af te spreken

'in house': op afspraak


INSCHRIJVEN:  
Wil je je voor de cursus / workshop ICT Architectuur inschrijven. Klik dan op de button om naar de inschrijvingspagina te gaan.Heb je liever een inschrijfformulier op papier. Download dan het inschrijfformulier (PDF).


doelgroep
Iedereen die zich afvraagt hoe de architectuur van de informatievoorziening het bereiken van de strategische doelstellingen op de meest economische en effectieve manier kan ondersteunen, onder minimaal risico. Verder voor professionals zoals informatieanalisten, database ontwerpers, gegevensbeheerders, projectleiders, gebruikers en iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met ICT architectuur


na de cursus / workshop ICT Architectuur kun je . . .
Na de cursus / workshop ICT Architectuur kun je omgaan met ICT architectuurvraagstukken en beschik je over een basis voor het gaan werken of veranderen onder architectuur. Je kent de diverse overwegingen uit de praktijk die een rol spelen, waaronder financiële, politieke en strategische factoren. Je hebt kennis van diverse methodieken, waardoor je altijd de juiste oplossing kunt aangeven voor je situatie. Deze methodieken sluiten aan op het programmamanagement waarmee uiteindelijk de gekozen portfolio en de strategische doelen gerealiseerd moeten worden.


leerdoelen
De deelnemer is na de workshop / cursus ICT Architectuur in staat:
  • het verschil aan te geven tussen architectuurprincipes, ontwerprichtlijnen en constructieprincipes
  • het aangeboden architectuurraamwerk te hanteren
  • de componenten per architectuurdomein binnen het aangeboden raamwerk te herkennen en te begrijpen
  • te begrijpen wat het is om te werken onder architectuur, te ontwikkelen onder architectuur en te veranderen onder architectuur
  • aan te geven wat er nodig is voor het opzetten van een regiebureau
ICT Architectuur
Bedrijven en organisaties worstelen steeds vaker met de vraag hoe voor hun informatievoorziening de inhoudelijke samenhang tussen processen, organisatie, informatie, gegevens, berichten, technologie en veranderingen moet worden gewaarborgd.

De samenhang tussen deze zaken wordt beschreven en gewaarborgd met architecturen. Architectuur definiëren we in dit verband als de concretisering van een visie. Het concretiseren van de visie zorgt voor inhoudelijke regie. Deze regie is nodig voor het aansturen van een succesvol veranderingsproces. Architectuur is daarbij meer dan alleen de ICT architectuur. Het gaat ook in op hoe de organisatie functioneert, zoals in werkprocessen, HRM, markbenadering. De cursus / workshop ICT Architectuur richt zich echter voornamelijk op ICT architectuur


Succesvol veranderen
Succesvolle veranderingen vinden onder architectuur plaats. Een succesvolle verandering wordt gekenmerkt door:
  • noodzaak (urge)
  • visie (architectuur)
  • competentie (mensen)
  • een concrete eerste stap (tastbare resultaten)
Beschrijven van de ICT architectuur
Willen we architectuur kunnen gebruiken voor beleid en succesvol veranderen dan zullen we veel zaken moeten uitwerken en beschrijven. Er zal een samenhangend overzicht moeten komen van requirements, specificaties en constructies. Daarnaast moet er een stelsel van standaarden, richtlijnen en principes komen. Dit alles hebben we nodig om de strategische en tactische doelen op het gebied van architectuur te bereiken en op koers te blijven.


ICT Architectuur en projecten
ICT Architectuur geeft de kaders voor de projecten en programma's. ICT Architectuur geeft aan wat er gedaan moet worden in de verschillende projecten. Belangrijk is dat ICT architectuur aangeeft waar de verschillende projecten elkaar raken.


Aanpak in de workshop ICT Architectuur
In de workshop / cursus ICT Architectuur komen vele voorbeelden aan de orde. Hierover zal uitgebreid van gedachten gewisseld worden. Voor het verkrijgen van vaardigheid wordt in de workshop / cursus ICT Architectuur veel geoefend. Hierbij kan de deelnemer zijn of haar kennis toepassen op een voorbeeldsituatie.


uitgebreide informatie
Wil je meer informatie over de cursus / workshop ICT Architectuur neem dan contact op met je docent: Jo Aendenroomer.
Bijvoorbeeld via e-mail: joaendenroomer@advicom.nl.

Geef daarbij je naam, naam van je bedrijf, adres en telefoonnummer op.

Jo Aendenroomer neemt vervolgens contact met je op. Hij doet dit om kennis met je te maken, je alvast iets te vertellen over de workshop / cursus, en om je vragen te beantwoorden.


downloaden uitgebreide informatie en inschrijfformulier
Je kunt ook meteen beschikken over de uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Je kunt daarvoor de volgende formulieren downloaden:
Op het inschrijfformulier staat hoe en waarnaar je het kunt opsturen.