FUNCTIEPUNT ANALYSE (FPA)


Personal coaching on the job houdt voor functiepunt analyse in:
 • twee halve dagen personal coaching (counseling) bij jou op het werk
 • voorafgaand: één dag theorie

Marcel Delemarre komt je twee halve dagen, bij jou op het werk, helpen functiepunt analyse uit te voeren. Voorafgaand krijg je van hem één dag training in de theorie.

WAT HOUDT FUNCTIE PUNT ANALYSE (FPA) IN

Algemeen
Met FPA kan de omvang van een te bouwen (of te wijzigen) informatiesysteem ingeschat worden. Deze inschatting gebeurt aan de hand van een bepaalde eenheid: de functiepunt. Iedere functie en iedere gegevensverzameling van een informatiesysteem krijgt een aantal functiepunten. Vermenigvuldigt men dit aantal met een bedrag per functiepunt dan komt daar de prijs van het informatiesysteem uit. Er zijn drie niveaus van FPA:
 • Indicatieve telling op basis van een definitiestudie of uitgaande van een datamodel in de derde normaalvorm.
 • Globale telling op basis van een Basisontwerp
 • Gedetailleerde telling op basis van een Detailontwerp
De grote kunst zit in het bepalen van het aantal functiepunten. De NESMA telrichtlijnen geven daar een gedetailleerde handleiding voor. De prijs per functiepunt hangt af van het softwarehouse dat met bepaalde mensen in een bepaalde ontwikkelomgeving systemen bouwt. Iedere ontwikkelaar moet zijn eigen prijs per functiepunt bepalen.
Er is een internationale vereniging die de richtlijnen rond het tellen van functiepunten actueel houdt. Hierdoor is FPA nog steeds een veel gebruikte methode voor het opstellen of beoordelen van offertes of planningen.


Training (1 dag)
In de training wordt ingegaan op de drie niveaus van FPA. Met alle niveaus wordt geoefend met behulp van casussen. In de praktijk wordt het meest gebruik gemaakt van de globale telling. Daar zullen in de cursus de meeste casussen over worden behandeld om de methode in de vingers te krijgen. De moeilijkheid zit daarbij niet zo zeer in de methode als wel in de analyse van de functionele specificaties waar je de methode op wilt toepassen. Men wordt al doende wegwijs gemaakt in het handboek van NESMA waarin de tientallen uitzonderingsgevallen en bijzondere situaties zijn verwoord.


Counseling (2 x ½ dag)
Bij de counseling worden gezamenlijk functiepuntentellingen uitgevoerd op onderwerpen uit je eigen praktijk.


Examentraining
Indien het examen Certified Function Point Analyst (CFPA®) afgelegd moet worden is één extra trainingsdag (2 x een halve dag, met huiswerk tussendoor) noodzakelijk. Qua theorie is alles reeds behandeld, maar ter voorbereiding op het examen zullen meer oefeningen gemaakt moeten worden


HET CONCEPT VAN DE COMBINATIE VAN TRAINING EN COUNSELING

Concept
Het concept gaat uit van bijvoorbeeld een training van 1 dag en een aantal halve dagen de expert bij je op de werkvloer (praktijkbegeleiding) als je het onderwerp in je eigen praktijk gaat toepassen.

De experts van ADVICOM's Individuele Training en Counseling hebben elk hun specialismen. Per onderwerp kan de aanbevolen tijd voor training en counseling verschillen. Uiteraard kan daar voor jouw specifieke situatie van worden afgeweken. De combinatie van training en counseling wordt aangeboden aan individuele medewerkers, maar je kunt voor meerprijs ook als team deelnemen.


Leren in je eigen praktijk
Uit leeronderzoeken blijkt dat ‘afkijken’ van een expert de meest effectieve leervorm is.
De experts zijn expert op het vlak van ‘leertransfer’ en houden bij het trainingsontwerp en de bijbehorende leerinterventies rekening met de effectiviteit van leer- en counseltrajecten. Daarbij worden hard- en softskils in training en counseling geïntegreerd. De experts stellen daarbij de juiste vragen, activeren mensen en motiveren ze tot zelfonderzoek en spiegeling met praktische en herkenbare cases uit hun eigen beroepspraktijk.


Maatwerk:
Per deelnemer kan een individueel counselingtraject worden gevolgd. Het aantal counselingmomenten hangt onder meer af van:
 • de inhoud van het vakgebied van de persoon
 • de werkzaamheden die binnen dit vakgebied moeten worden uitgevoerd: wordt alleen begeleid en geadviseerd of werkt de expert van ADVICOM's Individuele Training en Counseling mee ?
 • de omgeving waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
 • de haalbaarheid om werkzaamheden effectiever in te richten
 • het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemer
 • het ambitieniveau en de potentie om te groeien

Fasering van het counselingtraject:
 • Analyse van het werk en de doelen die daarmee bereikt moeten worden
 • Effecten op andere functies in de organisatie in kaart brengen, zoals gevolgen voor de informatievoorziening medewerkers of bijvoorbeeld voor de inrichting van besluitvormingsprocessen in de organisatie.
 • Matching van de theorie met de praktijk (waar nodig kunnen andere experts van ADVICOM's Individuele Training en Counseling worden ingeschakeld)
 • Opstellen plan van aanpak
 • Nieuwe werkwijzen in de praktijk brengen: andere werkzaamheden gaan uitvoeren of werkzaamheden anders uitvoeren
 • Werken aan houding en gedrag
 • Evalueren of doelen bereikt zijn