INTEGRAAL BEHEER: SAMENWERKING TUSSEN ITIL, ASL EN BiSL (code IBH)


Personal coaching on the job houdt voor Integraal Beheer in:
 • twee halve dagen personal coaching (counseling) bij jou op het werk
 • voorafgaand: twee dagen interactieve workshop

Louis van Hemmen komt je twee halve dagen op je werk ondersteunen bij het toepassen van de modellen en theorieŽn die zijn behandeld in de workshop. Voorafgaand krijg je van hem twee dagen een interactieve workshop, waarin je handvatten uitgereikt krijgt over de inrichting van integraal beheer.

WAT HOUDT INTEGRAAL BEHEER (code IBH) IN

Algemeen
ICT-dienstverleners leveren vaak niet de door de klant gewenste ICT-dienstverlening. Een adequaat afgestemde ICT-dienstverlening is alleen mogelijk met een integrale inrichting van de beheeromgeving. Niet alleen de ICT-middelen moeten goed worden beheerd, maar ook de applicaties en de functionaliteit moeten worden beheerd. De business heeft die uiteindelijk nodig om haar bedrijfsprocessen en bijbehorende bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Hiermee wordt meerwaarde van de ICT voor de bedrijfsprocessen (business IT alignment) gerealiseerd. Dit gebeurt niet (alleen) vanuit een technische insteek, maar vanuit de optiek van de klant, of zelfs vanuit de optiek van de klant van de klant. Dit vergt een integrale kijk op service management!


Interactieve workshop (2 dagen)
In de 2 daagse interactieve workshop zullen aan de hand van de eigen casuÔstiek de volgende onderwerpen worden behandeld:
 • De doelen en kenmerken van de methodieken ITIL, ASL & BiSL
 • ITIL, ASL & BiSL succesvol integraal implementeren in je organisatie
 • De verhouding van ITIL, ASL & BiSL tot IT Governance
 • Je klanten optimaal bedienen met de inzet van ITIL, ASL & BiSL

Jouw resultaat na afloop:
 • Je hebt beter inzicht in de communicatie met je IT leverancier(s) en gebruikersorganisatie
 • Je leert een eenduidige functiescheiding tussen ITIL, ASL & BiSL
 • Je kent de belangrijkste factoren voor het succesvol implementeren van ITIL, ASL & BiSL


Counseling (2 x Ĺ dag)
Tijdens de counseling (persoonlijke begeleiding bij jou op het werk) geeft Louis je ondersteuning in het daadwerkelijk toepassen van de modellen en theorieŽn die tijdens de workshop zijn behandeld. Er wordt bijvoorbeeld feedback gegeven op de toepassing van de modellen en theorieŽn in je praktijksituatie en Louis als coach kan praktische tips geven bij actuele situaties in de context van je eigen werkomgeving.HET CONCEPT VAN DE COMBINATIE VAN TRAINING EN COUNSELING

Concept
Het concept gaat uit van bijvoorbeeld een training van 1 dag en een aantal halve dagen de expert bij je op de werkvloer (praktijkbegeleiding) als je het onderwerp in je eigen praktijk gaat toepassen.

De experts van ADVICOM's Individuele Training en Counseling hebben elk hun specialismen. Per onderwerp kan de aanbevolen tijd voor training en counseling verschillen. Uiteraard kan daar voor jouw specifieke situatie van worden afgeweken. De combinatie van training en counseling wordt aangeboden aan individuele medewerkers, maar je kunt voor meerprijs ook als team deelnemen.


Leren in je eigen praktijk
Uit leeronderzoeken blijkt dat Ďafkijkení van een expert de meest effectieve leervorm is.
De experts zijn expert op het vlak van Ďleertransferí en houden bij het trainingsontwerp en de bijbehorende leerinterventies rekening met de effectiviteit van leer- en counseltrajecten. Daarbij worden hard- en softskils in training en counseling geÔntegreerd. De experts stellen daarbij de juiste vragen, activeren mensen en motiveren ze tot zelfonderzoek en spiegeling met praktische en herkenbare cases uit hun eigen beroepspraktijk.


Maatwerk:
Per deelnemer kan een individueel counselingtraject worden gevolgd. Het aantal counselingmomenten hangt onder meer af van:
 • de inhoud van het vakgebied van de persoon
 • de werkzaamheden die binnen dit vakgebied moeten worden uitgevoerd: wordt alleen begeleid en geadviseerd of werkt de expert van ADVICOM's Individuele Training en Counseling mee ?
 • de omgeving waarin de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
 • de haalbaarheid om werkzaamheden effectiever in te richten
 • het kennis- en ervaringsniveau van de deelnemer
 • het ambitieniveau en de potentie om te groeien

Fasering van het counselingtraject:
 • Analyse van het werk en de doelen die daarmee bereikt moeten worden
 • Effecten op andere functies in de organisatie in kaart brengen, zoals gevolgen voor de informatievoorziening medewerkers of bijvoorbeeld voor de inrichting van besluitvormingsprocessen in de organisatie.
 • Matching van de theorie met de praktijk (waar nodig kunnen andere experts van ADVICOM's Individuele Training en Counseling worden ingeschakeld)
 • Opstellen plan van aanpak
 • Nieuwe werkwijzen in de praktijk brengen: andere werkzaamheden gaan uitvoeren of werkzaamheden anders uitvoeren
 • Werken aan houding en gedrag
 • Evalueren of doelen bereikt zijn